تبلیغات
koshti kaj - Raw February 1 , 2009 Results

Raw February 1 , 2009 Results

پنجشنبه 15 بهمن 1388 12:27 ق.ظ

نویسنده : reza jafarie
ارسال شده در: نتایج راو ،

 

-----------------------------------

Download Photos | Raw All Photos 

Download Photos | Edge Opens Raw 

Download Photos | Cena vs Rhodes 

Download Photos | Triple H vs Swagger 

Download Photos | HBK vs Orton 

Download Photos | Henry vs Dibiase 

Download Photos | Kingston vs Bigshow 

Download Photos | Hart is Back 

-----------------------------------

- نام رویداد: راء
- تاریخ برگزاری : دوشنبه اول فوریه 2010
- محل برگزاری : نشویل
اینتروی دابلیو دابلیو ای زده میشه موزیک راء که با صدای نیکل بک هست به صدا در میاد به آرنا میایم جاستین روبرت میکروفون رو میگیره و میگه آقایان خانم ها برنده ی رویال رامبل 2010 اج. موزیک اج زده میشه و او وارد میشه اج توسط تماشاگران بوو میشه اج میکروفون رو میگیره و میگه پاهای من کاملا خوب شده حالا برگشتم و در مین اونت رستلمینیا حضور خواهم داشت اج در مورد اینکه چگونه کمربند تگ تیم و کریس جریکو باعث شدند که وی تا کنون مصدوم باشد حرف میزند و این درحالی بود که پزشکان فکر میکردن شاید من یا مارچ یا آپریل نتونم برگردم با این حال من چند هفته ی پیش داشتم راء اسلمی آوارد رو نگاه میکردم و دیدم کریس جریکو از من تشکر کرد و گفت من باعث شدم که اون با بیگ شو تگ بشه اما در حقیقت چیز دیگری هست اج در مورد رویال رامبل حرف میزنه و میگه من برنده ی رویال رامبل شدم حال باید بین دو کمربند یکی رو انتخاب کنم و من آندرتیکر رو انتخاب میکنم من میخوام انتقام رستلمینیا 24 رو که آندرتیکر منو شکست داد بگیرم اما شاید این کار رو نکنم من هنوز وقت دارم بین آندرتیکر و شیمس یکی رو برای کمربند باهاش بازی کنم که بعد از الیمنیشن چمبر تصمیم خودم رو خواهم گرفت اج میگه ریتید آر سو پراستار در رستلمینیا امسال حضور خواهد داشت در همین لحظه موزیک دابلیو دابلیو ای شیمس زده میشه و او وارد میشه شیمس میکروفون رو میگیره و میگه خوب هست که برگشتی اج میگه من تو رو ندیده بودم اما در مورد تو از رونالد مک دونالد چیز هایی رو شنیدم و فهمیدم که تو رندی اورتن و جان سینا رو شکست دادی شیمس میگه این چیزی بود که قبلا اتفاق افتاد من فعلا تو این فکرم که کمربندم رو در الیمنیشن چمبر حفظ کنم شیمس میگه برای خودت بهتر هست که به راء بری چون اتفاقات خوبی برات در راء نمیفته اج و شیمس با هم فیس تو فیس میشن شیمس یک رایت هندس به اج میزنه میخواد یک بیگ بوت بزنه اما اج بهش عکس العمل نشون میده اج میره عقب و یک بیگ اسپیر به شیمس میزنه موزیک اج به صدا در میاد و اج رینگ رو ترک میکنه


جری لالر و مایکل کول در مورد پی پی وی الیمنیشن چمبر حرف میزنن و میگن شیمس در این پی پی وی سه حریف خواهد داشت


مسابقه ی اول :: جان سینا در مقابل کودی رودز (کوالیفینگ الیمنیشن چمبر مچ )


موزیک جان سینا زده میشه و او وارد میشه سپس موزیک کودی رودز زده میشه و او نیز وارد میشه بازی آغاز میشه کودی یک کیک به سینا میزنه سپس یک رایت هندس بهش میزنه کودی سینا رو به کرنر میبره و روش کار میکنه کودی یک ساید لگ سوئیپ میزنه کاور میکنه اما موفق نیست کودی یک نک بریکر میزنه یک بار دیگه کاور میکنه اما موفق نیست کودی یک بیگ کنی دراپ میزنه سپس یک بار دیگه همین حرکت رو اجرا میکنه سینا رو به تاپ روپ میبره یک بک دراپ میزنه اما سینا رول آپ میکنه میره برای کاور اما موفق نیست سینا یک بیگ ساید اسلم میزنه و پشت سرش آماده میشه و فایوناکوشافل رو اجرا میکنه سینا میره برای اتیتود ادجاستمنت اما کودی از دستای سینا پایین میاد و یک کلوزلاین میزنه کودی یک دراپ تو صورت سینا میزنه کاور میکنه اما موفق نیست سینا کودی رو به کرنر میبره یک بوت بهش میزنه سپس اتیتود ادجاستمنت رو اجرا میکنه کاور میکنه و برنده ی بازی میشه


» نتیجه ی بازی: برد جان سینا


مسابقه ی دوم :: جک سوئگر در مقابل تریپل اچ (کوالیفینگ الیمنیشن چمبر مچ )


موزیک جک سوئگر زده میشه و او وارد میشه سپس موزیک تریپل اچ زده میشه و او نیز وارد میشه بازی آغاز میشه هر دو بر هم لاک میشن سوئگر تیک دان میکنه سپس تریپل اچ رو به سمت تاپ روپ میبره تریپل اچ یک کنی و یک کلوزلاین به سوئگر میزنه و سوئگر از رینگ به بیرون پرت میشه به کامرشال میریم پس از بازگشت شاهد این هستیم که تریپل اچ یک دی دی تی به سوئگر میزنه کاور میکنه اما موفق نیست سوئگر چند اسلم و دراپ به تریپل اچ میزنه تریپل اچ سوئگر رو به سمت تاپ روپ میبره وسپس از رینگ بیرون میکنه تریپل اچ روی اپرون یک اسلم به سوئگر میزنه هر دو به رینگ برمیگردن سوئگر یک پاوراسلم به تریپل اچ میزنه کاور میکنه اما موفق نیست سوئگر هد لاک رو اجرا میکنه سپس تریپل اچ رو به کرنر میبره و یک اسپلش بهش میزنه اما تریپل اچ یک کنی میزنه سپس رایت هندس رو اجرا میکنه سوئگر با زدن یک دراپ به بازی برمیگرده سپس در کرنر یک اسپلش به تریپل اچ میزنه کاور میکنه اما موفق نیست سوئگر میخواد یک اسلم به تریپل اچ بزنه اما تریپل اچ دستای سوئگر رو میگیره و پدیگری رو اجرا میکنه میره برای کاور و برنده ی مسابقه میشه

» نتیجه ی بازی : برد تریپل اچ


مسابقه ی سوم :: رندی اورتن در مقابل شان مایکلز (کوالیفینگ الیمنیشن چمبر مچ )


موزیک رندی اورتن زده میشه و او وارد میشه سپس موزیک شان مایکلز زده میشه و او نیز وارد میشه هایلایت هایی از بازی رندی اورتن در رویال رامبل پخش میشه بازی آغاز میشه هر دو بر هم لاک میشن رندی شان رو به کرنر میبره دوباره هر دو بر هم لاک میشن شان رندی رو به کرنر میبره و چند چاپ بهش میزنه سپس یک نک بریکر به رندی میزنه رندی از رینگ به بیرون فرار میکنه شان دنبالش میره اما رندی به رینگ برمیگرده رندی یک دی دی تی به شان میزنه اما شان رندی رو از رینگ بیرون میکنه و یک چاپ بهش میزنه شان یک دراپ به رندی میزنه کاور میکنه اما موفق نیست رندی شان رو به کرنر میبره یک بک بریکر بهش میزنه رندی یک دراپ کیک به شان میزنه کاور میکنه اما موفق نیست رندی شان رو به روی تاپ روپ میبره و یک آپرکات بهش میزنه میخواد یک سوپلکس بزنه اما شان نمیزاره رندی میره سمت تاپ روپ اما شان یک البو دراپ بهش میزنه شان آماده میشه برای سوئیت چن میوزیک اما رندی نمیزاره و یک آر کی او بهش میزنه شان بلند میشه یک اتومیک دراپ میزنه سپس چند چاپ به رندی میزنه شان فورارم رو اجرا میکنه پاهای رندی رو میگیره اما رندی اول آپ میکنه کاور میکنه و برنده ی بازی میشه


» نتیجه ی بازی: برد رندی اورتن


مسابقه ی چهارم :: مارک هنری در مقابل تد دیبیاسی  (کوالیفینگ الیمنیشن چمبر مچ )


موزیک مارک هنری زده میشه و او وارد میشه سپس موزیک تد دیبیاسی زده میشه و او نیز وارد میشه بازی آغاز میشه هر دو استار بر هم لاک میشن مارک هنری یک دراپ به تد میزنه سپس یک کلوزلاین به تد میزنه و تد رو از رینگ بیرون میکنه مارک هنری خودش هم از رینگ بیرون میره تد یک کیک بهش میزنه مارک هنری یک دراپ به تد میزنه سپس با یک هدبات تد رو به رینگ برمیگردونه تد یک اسلم به مارک هنری میزنه سپس روی بازوی مارک هنری کار میکنه تد یک کیک میزنه سپس یک کلوزلاین به مارک هنری میزنه تد مارک هنری رو به کرنر مبره سپس یک بوت تو صورتش میزنه تد میره بالای تاپ روپ اما مارک هنری اونو به پایین میندازه تد روی بازوی مارک هنری کار میکنه سپس میره برای اجرای دریم استریت اما مارک هنری نمیزاره تد یک دراپ به مارک هنری میزنه سپس کاور میکنه وبرنده ی بازی میشه


» نتیجه ی بازی : برد تد دیبیاسی


در بک استیج بیگ شو در حال صحبت با میز هست میز میگه ما میتونیم یک تایتل شات برای یونیفاید تگ تیم داشته باشیم و میتونیم تایتل شاتی که سی ام پانک و لوک گالوز دارن رو لغو کنیم بیگ شو میگه خوب هست در همین لحظه سی ام پانک سرنا و لوک گالوز وارد میشن پانک میگه ما هفته ی قبل میخواستیم بر سر کمربند بازی کنیم اما نشد بیگ شو میگه این به خاطر وجود آدم بدی مثل سرنا هست سپس اعلام میشه در هفته ی بعد راء بیگ شو و مارک هنری در مقابل سی ام پانک و لوک گالوز در مقابل دی اکس بر سر کمربند تگ تیم بازی میکنن


مسابقه ی پنجم :: کوفی کینگستن در مقابل بیگ شو  (کوالیفینگ الیمنیشن چمبر مچ )


موزیک کوفی کینگستن زده میشه و او وارد میشه و آخرین بازی الیمنیشن چمبر برگزار خواهد شد سپس موزیک بیگ شو زده میشه و او با تیشرت جدیدش وارد میشه پس از ورود او موزیک میز زده میشه و او وارد میشه و در کنار رینگ نظاره گر بازی میشه بازی آغاز میشه کوفی سعی داره به بیگ شو کیک بزنه اما بیگ شو با قدرتش جلوی کارش رو میگیره بیگ شو یک هدبات میزنه سپس یک هیپ تاس اجرا میکنه کوفی یک دراپ کیک به بیگ شو میزنه و اونو از رینگ بیرون میکنه به کامرشال میریم پس از بازگشت شاهد این هستیم که بیگ شو کنترل بازی رو در دست داره صحنه هایی از قسمت هایی که در کامرشال بودیم پخش میشه در اون بیگ شو یک بیگ اسپیر به کوفی زده بیگ شو همچنان روی کوفی کار میکنه کوفی میخواد حمله کنه اما بیگ شو یک هدبات بهش میزنه کوفی رول میکنه کوفی یک دراپ کیک به بیگ شو میزنه سپس یک کنی میزنه میره برای اجرای بوم دراپ و اجرا میکنه میره برای کاور اما موفق نیست کوفی چند رایت هندس به بیگ شو میزنه کوفی انگشت خودش رو تو چشمای بیگ شو فرو میکنه بیگ شو چشماشو داره نمیبینه یک ناک اوت پانچ با چشم بسته میزنه که مشتش به داور میخوره کوفی میره داور رو چک میکنه داور بلند میشه و بازی رو دی کیو به نفع کوفی اعلام میکنه


» نتیجه ی بازی : برد کوفی کینگستن با قانون دی کیو


بعد از بازی داور رو هر جور هست از رینگ به بیرون هدایت میکنن


وینس مکمن دیده میشه که قرار هست به رینگ بیاد


به رینگ برمیگردیم جری لالر در رینگ حضور داره و گست هاست امشب رو معرفی میکنه و اون ویلیام شاتنر هست شاتنر در حالی که بلا توئیست دستاشو دارن میاد لالر طناب رو برای شاتنر باز میکنه و شاتنر وارد میشه در همین لحظه موزیک برت هارت زده میشه و برت هارت با تشویق تماشاگران وارد میشه برت هارت میکروفون رو میگیره و میگه در ماه گذشته من در راء بودم ولی حالا اومدم برت هارت در مورد وینس مکمن صحبت میکنه و میگه باید باهاش فیس تو فیس بشم برت هارت میگه وینس نمیتونه دوربین رو ببینه در همین لحظه موزیک وینس مکمن زده میشه و وینس با تیپی جالب وارد میشه وینس میگه من اینجام برت تا با هم حرف بزنیم برت هارت میگه وینس هست بزرگترین دروغگویی که من دیدم وینس حرفاش شبیه جوک هست و آدم در مورد حرفاش میخنده برت هارت میگه هشت سال قبل ضربه ای به ویلچر زده شده ولی کسی الان اونو پیدا نمیکنه برت هارت میگه من الان توی راء هستم و دست ها و پاهای وینس هم اینجان که میتونه همین الان رینگ رو ترک کنه اما اون یک مشکلی داره برت هارت میگه من از وقتی چهارده سالم بود با وینس کار میکردم روزهایی بود که وینس قدر خیلی ها رو میدونست اما با کاری که در چند هفته ی گذشته انجام داد همه چیز رو خراب کرد برت هارت ضربه ای به پشت وینس میزنه وینس میگه برت هارت اصلا یک قهرمان نیست تماشاگران وینس رو بوو میکنن همه میفهمن که دید من در مورد برت هارت چقدر درست هست و این خیلی برای برت هارت دردناک هست وینس میگه برت هارت به زمانی با شان مایکلز و استیو آستین بود اما دیگر او هیچی نیست برت هارت هرگز یک قهرمان نیست برت هارت میگه چند سال قبل بود که برت هارت هال آف فیمر شد اما دیگه کسی اونو به عنوان هال آف فیمر قبول نداره چون دیگه تموم شده برت هارت عصبانی میشه و یک کیک به وینس میزنه سپس پاهای وینس رو میگیره و شارپ شوتر رو اجرا میکنه در همین لحظه باتیستا وارد میشه باتیستا قفل رو میشکونه سپس به وینس نگاه میکنه وینس ضربه ای به صورت برت هارت میزنه دستاشو بالا میگیره و شو این هفته به پایان میرسه...

-----------------------------------
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -